Czym jest krytyczne myślenie?

Na początek...

Czym krytyczne myślenie nie jest...

Krytyczne myślenie nie jest krytykowaniem wszystkiego i wszystkich dookoła,
choć z tym może się kojarzyć.

To proces decyzyjny, oparty na umiejętności oceny informacji i jej źródła.

Dlaczego warto myśleć krytycznie?

- żeby nie dać się nabrać na fałszywe informacje

- żeby nie dać się zmanipulować

- żeby nie stracić pieniędzy

- żeby podejmować decyzje oparte na sprawdzonej wiedzy

- żeby umieć ocenić komu można zaufać

Jak włączyć krytyczne myślenie?

- sprecyzuj swoje pytanie lub problem

- zbierz dane, badania i informacje na dany temat

- przeanalizuj zebrane informacje, np. sprawdź kto jest ich autorem, spróbuj wyróżnić przyczyny i skutki opisanych działań, zauważ sprzeczności

- sprawdź czy zebrane przez ciebie informacje są obiektywne, np. wypisując informacje, które wydają Ci się „dziwne”, niewiarygodne, czy grające na trudnych emocjach i zweryfikuj je

- opracuj wnioski, np. spisując argumenty za i przeciw

Myśląc krytycznie będziesz potrafić:

- odróżniać fakty od oceny subiektywnej,

- realnie oceniać sytuację,

- przewidywać konsekwencje swoich działań,

- gromadzić istotne informacje i je skutecznie interpretować,

- stosować logiczne argumenty w rozmowie,

- lepiej komunikować się np. z lekarzem.

Wpis opublikowany w ramach realizacji projektu „Rozwijamy aplikację Pacjenci Pacjentom z Tobą”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.