#Instaprzejęcia profilu Pacjenci Pacjentom

Czym są Instaprzejęcia?

To przekazanie prowadzenia profilu w ręce innego instagramowicza. Na tydzień na Instagramie @pacjencipacjentom gościmy influencera lub influencerkę, którzy piszą o swojej chorobie. Osoba ta na naszym profilu pisze posty, prowadzi relacje i dzieli się swoją historią w swoim instagramowym stylu. 

O czym piszą nasi kolejni prowadzący?

– o momencie diagnozy

– o innych ważnych momentach w chorobie, zmaganiach, radościach 

– o tym, jak wygląda codzienność w chorobie 

– o wsparciu, które otrzymują od bliskich, od dalszych znajomych, lub od zupełnie obcych osób.

Dzięki tym akcjom, na naszym profilu oddajemy głos pacjentom i ich autentycznym przeżyciom, wierząc, że nikt nie opowie o doświadczeniu w chorobie tak dobrze, jak oni sami. 

Instagramoprzejęcia to działanie, które od początku było wpisane w strategię komunikacyjną aplikacji, ale prowadzimy je również w ramach naszego projektu „Rozwijamy aplikację Pacjenci Pacjentom z Tobą”, w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

Dlaczego uważamy, że Instaprzejęcia są tak ważne? Bo wiemy, jak istotne jest, aby pacjenci czuli, że mają głos i że ten ich głos jest słyszany! Jednym z celów naszej akcji jest pokazanie, że z chorobą można prowadzić dobre życie, choć czasem jest trudno. Innym jest zachęcanie pacjentów do tego, żeby zabierali głos w swojej sprawie i oddawanie im sprawczości w odniesieniu do ich choroby i życia.

Od momentu startu projektu „Rozwijamy aplikację Pacjenci Pacjentom z Tobą”, naszego Instagrama przejęły trzy osoby i właśnie rozpoczęliśmy kolejną, czwartą instagramową przygodę.

Pierwsza z nich – blogerka Agata z profilu @kolorowe_raki, podczas instaprzejęcia opowiadała jak w zmaganiach z chorobą onkologiczną pomaga jej sport, kontakt ze zwierzętami i przyrodą oraz uważność w diecie.

Pod koniec roku na Instagramie PP pojawiła się Aga – edukatorka onkologiczna z profilu @agaszuscik, która podczas swojego instaprzejęcia poruszyła bardzo ważny temat komunikacji w obliczu choroby przewlekłej. Temat ten przypadł na okres świąteczny, czyli czas spotkań z rodziną i znajomymi, więc przekaz Agi mógł trafić do osób potrzebujących wsparcia we właściwym momencie.

Pierwsze Instaprzejęcie w nowym roku należało do pacjentki z chłoniakiem Hodgkina – Nadii z profilu @n.woronin, która pięknie opowiadała o psychologicznych aspektach bycia w chorobie. Nawiązywała do samotności, depresji, zmagań z ciałem, ale i do poczucia wspólnotowości między pacjentami, czy szukania oparcia w literaturze.

Najnowsze instagramowe przejęcie profilu Pacjenci Pacjentom, które właśnie trwa, należy do Ady z @idiabetic_cukrzyk, która już ponad 12 lat żyje z cukrzycą. Ada podzieli się z naszymi odbiorcami swoją perspektywą ulepszania życia w chorobie, jak sama to określa.

Zapraszamy na nasz Instagramowy profil @pacjancipacjentom!

Cały projekt  „Rozwijamy aplikację Pacjenci Pacjentom z Tobą ”realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.