POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI PACJENCI PACJENTOM

Polityka Prywatności aplikacji Pacjenci Pacjentom

W aplikacji Pacjenci Pacjentom, stworzonej przez zespół Fundacji ludzie i medycyna, Twoje bezpieczeństwo,  w tym bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jest wartością podstawową – jest jednym z fundamentów całej aplikacji. W aplikacji możesz założyć anonimowe konto, a my dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe, w tym wrażliwe, były chronione.

W tym dokumencie opisujemy szczegółowo: w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, jak je zabezpieczamy,  jakie masz prawa i do czego zobowiązujesz się, korzystając z aplikacji.

Dziękujemy, że znalazłaś/znalazłeś czas, aby zapoznać się z tym dokumentem.  Korzystanie przez Ciebie z aplikacji oznacza Twoją zgodę na jego treść.

Definicje użyte w tym dokumencie: 

Aplikacja Pacjenci Pacjentom, aplikacja, Pacjenci Pacjentom – oznacza aplikację Pacjenci Pacjentom, stworzoną przez zespół Fundacji ludzie i medycyna,  dostępną na urządzenia przenośne z systemem Android, za pośrednictwem której oferujemy nasze Usługi. 

Polityka Prywatności – ten dokument. 

Usługi – oznaczają każdą usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, które Ci oferujemy za pomocą Aplikacji lub strony internetowej pacjencipacjentom.pl. Aplikacja powstała, by łączyć ze sobą Pacjentów poprzez czat 1:1, w celu wymiany doświadczeń, dotyczących życia z chorobą i w ten sposób ułatwiać wzajemne wspieranie się („Wsparcie rówieśnicze”). Usługi nie obejmują świadczenia medycznej, psychologicznej czy innej profesjonalnej pomocy.

Ludzie i medycyna – oznacza Fundację ludzie i medycyna, z siedzibą przy ul. Barskiej 11/13/16, 02-315 Warszawa, posiadającą NIP: 7010895479 oraz REGON: 381965305, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000760954. Ilekroć Polityka Prywatności posługuje się sformułowaniem „my”, „nas”, „nasze”, „nam” i tym podobnymi, pod tymi sformułowaniami również kryć będzie się Fundacja ludzie i medycyna.

Użytkownik – oznacza każdego Użytkownika i Użytkowniczkę Aplikacji, osobę pełnoletnią, tj. 18+.

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności jest Fundacja ludzie i medycyna. W sytuacji, gdy Twoje dane mogą być przetwarzane również przez inne podmioty dla własnych celów zostaniesz o tym poinformowany w Polityce Prywatności lub poprzez doręczenie osobnej informacji. 

Aktualne dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać informacje oraz skorzystać z praw w zakresie objętym Polityką Prywatności: 

– adres: ul. Barska 11/13/16, 02-315 Warszawa

– e-mail: app@ludzieimedycyna.pl

 1. Jakie Twoje dane zbieramy 

2.1. Dane, które sama/sam wprowadzasz do aplikacji 

Z aplikacji można korzystać anonimowo – można nie podawać swojego imienia, nazwiska, ani innych danych pozwalających na identyfikację. Aby założyć konto wystarczy podać swój adres e-mail i potwierdzić otrzymaną wiadomość. W trosce o poufność Twoich danych nie udostępniamy funkcji logowania się przez Facebooka, ani inne media społecznościowe.

Podczas rejestracji, zakładania i edytowania profilu oraz korzystania z aplikacji, głównie poprzez czat z innym jej Użytkownikiem, wprowadzasz do aplikacji dane na swój temat. Niektóre z nich to dane wrażliwe. 

 1. Lista informacji, które wprowadzasz, zakładając konto w aplikacji:
 • Adres mailowy
 • Wybór choroby lub chorób z listy
 • Wybór tematów do rozmowy
 • Wybór roli w aplikacji (chcę pomagać – szukam pomocy) 
 • Ksywka (Twoja nazwa Użytkownika)
 • Imię  i Nazwisko (nieobowiązkowe)
 • Opis w profilu
 1. Lista informacji, które wprowadzasz, korzystając z czatu:
 • Treść wiadomości
 • Załączniki wiadomości

Dane z listy 1. są dla nas, jako dla administratorów aplikacji,  widoczne. Dane z listy 2. są szyfrowane –  jako administratorzy nie mamy do nich dostępu: widoczne są tylko dla osób, między którymi trwa konwersacja poprzez czat. Jak dbamy o zabezpieczenie danych, przeczytasz w punkcie 4. Polityki prywatności.

Aby lepiej chronić Twoją prywatność, zalecamy, abyś korzystając z aplikacji, podawała/podawał jak najmniej danych osobowych, czyli takich, które mogą ułatwić powiązanie Twojego profilu w aplikacji z Twoją osobą.   

W przypadku kontaktu z nami, w tym za pomocą e-mail oraz zgłoszenia poprzez Aplikację, zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się nam przekazać. Dane przetwarzamy w celu wynikającym z przedmiotu komunikacji. 

2.2. Dane, które gromadzimy automatycznie

Kiedy korzystasz z naszej Aplikacji, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje: 

 1. Dane o urządzeniu 

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Informacje związane z urządzeniem mogą być przez nas łączone z Tobą. 

 1. Dane związane z aktywnością w Aplikacji 

Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Aplikacji, a wśród nich informacje na temat: 

 • Dat założenia konta, ostatniego logowania
 • Informacje o blokadach przez innych Użytkowników

2.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł 

Z uwagi na korzystanie z usług Google Analytics możemy otrzymać dane statystyczne i analityczne o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu korzystania z Aplikacji, które zostaną przetworzone przez Google Analytics.

 1. Jak i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa i niezbędne do realizacji celów, które zostały wskazane w Polityce Prywatności. Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy: 

 1. a) są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną); 
 2. b) na ich przetwarzanie udzieliłaś/udzieliłeś nam swojej zgody (poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak świadome przekazanie nam Twoich danych w konkretnym celu). W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych; 
 3. c) są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest: 
 • zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, jej rozwoju oraz ciągłego usprawniania jej działania, poprawiania wygody korzystania i wdrażania nowych funkcjonalności, 
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych), 
 • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (w zakresie wszystkich zebranych danych), 
 • popularyzacji i promocji Aplikacji.

3.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji 

Jeśli zostajesz Użytkownikiem Aplikacji, wykorzystamy Twoje dane identyfikacyjne oraz pozostałe, które wskazane zostały w punkcie 2. Polityki Prywatności w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu, czyli w celu należytego wykonania umowy. 

3.2 Przetwarzanie w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, jej bezpieczeństwa, rozwoju oraz ciągłego usprawniania jego działania, poprawiania wygody korzystania i wdrażania nowych funkcjonalności, a także bezpieczeństwa jej Użytkowników

Wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w Aplikacji do: 

 1. a) określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po Aplikacji, w celu poznania Twoich zainteresowań, potrzeb i poprawy naszych Usług;
 2. b) określania akcji podejmowanych przez Ciebie w ramach Aplikacji w związku wybieranymi przez Ciebie partnerami do rozmowy;
 3. c) diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych.

Przetwarzamy powyższe dane w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy funkcjonowania Aplikacji oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłaś/zawarłeś. 

W przypadku uzyskania przez nas informacji o korzystaniu przez Ciebie z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, mamy prawo wykorzystywać Twoje dane w celu ustalenia odpowiedzialności.

3.3 Przetwarzanie w celu popularyzacji i promocji Aplikacji

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe w celu promocji naszych Usług i zachęcenia Cię do nawiązania lub rozwinięcia współpracy z nami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. 

Każdorazowo, gdy będzie to wymagane przepisami podejmiemy starania, by uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach. 

3.4. Przetwarzanie w celu kontaktów z nami oraz z podmiotami trzecimi, w tym organami administracji

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować (za pomocą podanych adresów e-mail, numerów telefonów, poprzez czat lub inne formy w Aplikacji, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, lub osobiście), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w celu: 

 1. a) odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą; 
 2. b) archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.
 3. 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Informujemy, iż nie używamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Użytkowników, w ramach świadczenia naszych Usług 

 1. Jak zabezpieczamy Twoje dane

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na naszych odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych, które są regularnie monitorowane tak, by: 

 1. a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem;
 2. b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa Aplikacji i danych, oraz
 3. c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.

W szczególności stosujemy:

 • Enkrypcję end2end – szyfrowanie wiadomości przesyłanych na czacie pomiędzy Użytkownikami Aplikacji: wiadomości są odszyfrowywane jedynie na urządzeniach osób, zaangażowanych w konwersację, my jako administratorzy nie mamy do nich dostępu (ważne: 1. szyfrowanie nie obejmuje zdjęć dołączanych do wiadomości na czacie; 2. z powodu szyfrowania, w przypadku zmiany komórki, możesz stracić dostep do archiwum swojej rozmowy / rozmów na czacie).
 • Szczególne zasady ostrożności dostępu do serwerów Firebase, w tym regularne zmiany hasła przez administratorów.
 • Prowadzenie rejestru czynności RODO i spójnej polityki ochrony danych osobowych.
 • Szkolenie członków zespołu Fundacji oraz współpracowników w zakresie naszej polityki ochrony danych osobowych.

Pamiętaj jednak, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i zawsze istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie. Dlatego szczególny nacisk należy położyć na to, by każdy Użytkownik w sposób odpowiedni sam również dbał o bezpieczeństwo własnych danych. 

 1. Komu udostępniamy Twoje dane

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie: 

 1. a) osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane, np. usług z zakresu IT, komunikacji elektronicznej, hostingu (w tym Google Cloud, Firebase). W celu ulepszania naszych Usług udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych (Google Analytics), którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług i Serwisu. W celach wewnętrznych analiz, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników;
 2. b) odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy, np. organom administracji publicznej, organom nadzorczym, organom ścigania;
 3. c) innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu, albo przekazanie im danych jest niezbędne do wykonania Usług.

Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane mają opracowane własne zasady ich ochrony:

Firebase (gdzie gromadzone są informacje na temat kont Użytkowników): https://policies.google.com/privacy

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy

Chat SDK (oprogramowanie do czatu): https://chatsdk.co/privacy-policy/

 1. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. 

Twoje dane osobowe związane z kontem w Aplikacji przechowujemy przez czas jego posiadania przez Ciebie – dla celów realizacji Usług. 

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe: 

 1. a) przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. księgowych i podatkowych – przez okres wskazany w tych przepisach jako dopuszczalny) lub
 2. b) przez okres istnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres nie dłuższy niż przedawnienie tych roszczeń, a w celach archiwizacji – przez okres ustalony w naszych wewnętrznych procedurach archiwizacji danych);
 3. c) przez okres wskazany w wyrażonej przez Ciebie zgodzie lub do czasu jej odwołania – jeżeli taka zgoda była odbierana.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 1. Twoje prawa

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1. Polityki Prywatności. 

 1. a) Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania. 
 2. b) Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tę zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 3. c) Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił. 
 4. d) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 5. e) Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 6. f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony
 7. g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiała/musiał wnosić opłaty w szczególności za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania. 

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłaś/złożyłeś kilka żądań, ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. 

 1. Organy Nadzorcze 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 1. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności 

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone w naszej Aplikacji lub na stronie pacjencipacjentom.pl, a dodatkowo możemy poinformować Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz zrezygnować z dalszego korzystania z Aplikacji w każdym czasie. 


Polityka Cookies 

Aplikacja wykorzystuje pliki cookie oraz inne zbliżone rozwiązania (w tym local storage) dalej razem cookies. 

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, który m.in. umożliwia prawidłowe działanie określonych funkcji. Używamy również cookies do prowadzenia analityki w zakresie sposobu korzystania z Aplikacji. Dane te pozwalają nam na rozwój i optymalizację Aplikacji. Cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia i przeglądarki Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Aplikację. 

Dane zgromadzone za pośrednictwem cookies umieszczonych za pomocą Aplikacji są wykorzystywanie do celów własnych, a także mogą być przekazane do naszego partnera dostarczającego rozwiązanie do analizy danych (Google Analytics). Wykorzystywane przez nas cookies, które są przekazywane do podmiotów trzecich nie mają na celu zbierania informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację Ciebie. 

Stosowane przez nas cookies mogą być usuwane automatycznie w momencie zamknięcia Aplikacji lub przeglądarki internetowej przez Użytkownika (tzw. „sesyjne cookies”) lub przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu usprawnienia przyszłych wizyt (tzw. „trwałe cookies”). Trwałe cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu lub po usunięciu ich manualnie przez Ciebie. 

Jak uniknąć cookies? 

Możesz zablokować wykorzystywanie cookies zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w taki sposób, aby automatycznie odrzucały umieszczanie cookies lub informowały o każdym przypadku, kiedy strona internetowa lub aplikacja żąda zapisania cookies. Możesz również usunąć zapisane wcześniej cookies przy pomocy przeglądarki internetowej lub funkcji zapewnianych przez system operacyjny Twojego urządzenia. Zablokowanie cookies może mieć jednak niekiedy negatywny wpływ na funkcjonowanie Aplikacji. 

Większość przeglądarek internetowych i urządzeń umożliwia pewną kontrolę nad stosowaniem cookies poprzez ustawienia. Instrukcje zarządzania cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki lub urządzenia. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji cookies w przypadku najpopularniejszych przeglądarek: 

Google Chrome 

Opera 

Firefox 

Apple Safari 

Windows Internet Explorer