zapraszamy do współpracy!

Zaangażowaliśmy do niej już:

teraz pora na ciebie i twoją organizację

skontaktuj się z niami, pytaj o wszystko:

kontakt w sprawie sponsoringu i partnerstw finansowych

Alicja Sekret
alicja.sekret@ludzieimedycyna.pl

kontakt w sprawie partnerstw merytorycznych i wolontariatu kompetencyjnego

Ania Charko
ania.charko@ludzieimedycyna.pl

kontakt w sprawie partnerstw technologicznych

Katarzyna Antczak
katarzyna.antczak@ludzieimedycyna.pl