Regulamin korzystania z aplikacji

Regulamin korzystania z aplikacji

REGULAMIN (wersja beta z dn. 17.03.2021)

REGULAMIN (wersja beta z dn. 17.03.2021)

Wstęp

Wstęp

Witaj, To jest Regulamin aplikacji Pacjenci Pacjentom, stworzonej przez Fundację ludzie i medycyna. 

Prosimy, przeczytaj zawarte w nim zasady, które określają w jaki sposób możez korzystać z naszych usług (aplikacji, strony internetowej, produktów). 

Jeśli masz pytania, kometarze czy uwagi, dotyczące tych zasad, skontaktuj się z Fundacją ludzie i medycyna. 

Ten Regulamin („Regulamin”) jest wiążącym kontraktem pomiędzy Tobą („Użytkownik”, „Pacjent”, „Ty”) a Fundacją ludzie i medycyna („Fundacja”, „my”, „nas”, „Pacjenci Pacjentom”). 

Korzystanie z aplikacji Pacjenci Pacjentom jest równoznaczne z faktem, że akceptujesz wszystkie zasady tego Regulaminu.

Nasze usługi

Nasze usługi

Aplikacja Pacjenci Pacjentom jest aplikacją na smartfony, która powstała, by łączyć ze sobą Pacjentów poprzez czat 1:1, w celu wymiany doświadczeń, dotyczących życia z chorobą i w ten sposób ułatwiać wzajemne wspieranie się („Wsparcie rówieśnicze”). 

Aplikacja skierowana jest do Pacjentów – osób, które żyją z somatyczną chorobą chroniczną, w tym onkologiczną. Stworzona jest z myślą zarówno o Pacjentach krótko po diagnozie, jak i tych z dłuższym stażem choroby. 

Aplikacja jest darmowa dla Pacjentów. 

Usługi nie obejmują świadczenia medycznej, psychologicznej czy innej profesjonalnej pomocy. 

APLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO KORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH, KRYZYSOWYCH. JEŚLI SĄDZISZ, ŻE MOŻESZ BYĆ W SYTUACJI KRYTYCZNEJ LUB KRYZYSOWEJ DOTYCZĄCEJ TWOJEGO STANU ZDROWIA FIZYCZNEGO LUB PSYCHICZNEGO, ZADZWOŃ 911 LUB UDAJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEJ OTWARTEJ PRZYCHODNI LUB SZPITALA. 

JEŚLI DOŚWIADCZASZ MYŚLI SAMOBÓJCZYCH LUB SĄDZISZ, ŻE MOŻESZ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA SIEBIE LUB INNYCH OSÓB, NATYCHMIAST PRZESTAŃ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI, ZADZWOŃ NA NUMER 911 LUB POINFORMUJ SŁUZBY MEDYCZNE. 

LISTĘ INNYCH POMOCNYCH TELEFONÓW I KONTAKTÓW ZNAJDZIESZ NA STRONIE PACJENCIPACJENTOM.PL.

Jak korzystać z aplikacji

Jak korzystać z aplikacji

Pacjenci Pacjentom to aplikacja mobilna na smartfony. Jest ona darmowa dla Pacjentów. 

Aby z niej skorzystać należy pobrać aplikację Pacjenci pacjentom ze sklepu Google Play i zainstalować na swoim smartfonie, następnie założyć konto i uzupełnić profil.
Użytkownik weryfikuje konto poprzez wiadomość wysyłaną na adres e-mail, ale adres ten nie jest widoczny w profilu. Użytkownicy występują w aplikacji pod podanym przez siebie loginem i przez niego są identyfikowani przez innych użytkowników. Forma loginu jest w zupełności zależna od woli Użytkownika i może, ale nie musi, zawierać dane osobowe. 

Podczas uzupełniania profilu, Użytkownik ma możliwość zdefiniowania tematów rozmowy, choroby/chorób, oraz wskazania, czy szuka wsparcia czy chce go udzielać innym na skali 5-cio stopniowej. Użytkownik ma także możliwość stworzenia własnego opisu w profilu. 

Aplikacja jest stworzona z myślą o wszystkich pacjentach chorujących na choroby chroniczne, w tym onkologiczne. 

Po założeniu konta i uzupełnieniu profilu, Użytkownik może wyszukać innych Pacjentów. 

Użytkownik może napisać na czacie w aplikacji do dowolnego innego Użytkownika i wten sposób rozpocząć rozmowę 1:1. 

Czat jest najważniejszą funkcjonalnością w aplikacji, która pozwala Użytkownikom dzielić się doświadczeniem. 

Użytkownik ma w każdym momencie możliwość zakończenia rozmowy na czacie.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne

Aplikacja Pacjenci pacjentom została stworzona na smartfony z systemem Android.

Jak chronimy Twoją prywatność i anonimowość

Jak chronimy Twoją prywatność i anonimowość

W aplikacji Pacjenci Pacjentom, stworzonej przez zespół Fundacji ludzie i medycyna, Twoje bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jest wartością podstawową – jest jednym z fundamentów całej aplikacji. 

W aplikacji możesz założyć anonimowe konto, a my dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe, w tym wrażliwe, były chronione. Szczegółowe informacje o tym: jakie dane osobowe gromadzimy, jak i w jakim celu je przetwarzamy, jak je zabezpieczemy oraz jakie masz prawa w zakresie ochrony Twoich danych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. 

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych jest naszą wspólną sprawą: 

Twoim obowiązkiem jest:

– ochrona dostępu do Twojego konta w aplikacji, poprzez zabezpieczenie hasła, nieudostępnianie go innym osobom, 

– ostrożność podczas wprowadzania danych osobowych, zwłaszcza danych wrażliwych, w aplikacji, w tym informacji w opisie i nazwie Twojego profilu oraz informacji wymienianych na czacie z innymi użytkownikami.

Podstawowe zasady korzystania z aplikacji

Podstawowe zasady korzystania z aplikacji

1. Anonimowość a autentyczność: 

Korzystając z aplikacji możesz zachować anonimowość (jest to opcja domyślna, co oznacza, ze o ile samodzielnie nie ujawnisz swoich danych, zachowasz status anonimowy). Zapewniasz i gwarantujesz jednak, że: 

– podane podczas rejestracji konto email należy do Ciebie, 

– wprowadzone w profilu dane są autentyczne (opis w profilu jest stworzony przez Ciebie, nie wprowadza w błąd, nie stanowi podszywania się pod inną osobę), 

– Twoje wypowiedzi na czacie są autentyczne: mówisz w swoim imieniu, oraz ze swojej osobistej perspektywy, 

– nie udostępniasz i nie udostępnisz swojego konta innej osobie. 

2. Pełnoletność: 

Korzystanie z aplikacji oznacza, ze gwarantujesz, iż jesteś osobą pełnoletnią wg prawa polskiego, tj. masz ukończony 18 r.ż. 

3. Jesteś Pacjentem lub Pacjentką: 

Korzystasz z aplikacji jako Pacjent lub Pacjentka. Pacjenci pacjentom to aplikacja, która chroni swoich Użytkowników między innymi poprzez to, ze świadczy usługi (jako platforma do wymiany wsparcia rówieśniczego między Pacjentami) tym osobom, które potencjalnie mogą odnieść korzyść z ich używania. 

4. Zasady uczestnictwa w forum

4.1. Zabronione jest w szczególności:

4.1.1. Jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem

4.1.2. Rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia jeden (lub więcej loginów Użytkownika) mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę.

4.1.3. Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.

4.1.4. Rejestrowanie loginów łudząco podobnych do już istniejących (zakaz podszywania się pod innego Użytkownika).

4.1.5. Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym.

4.1.6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

4.1.7. Rozpowszechnianie treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.

4.1.8. Jakiekolwiek rozpowszechnienie/nakłanianie do pobrania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania.

4.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.

4.1.10. Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.

Przestrzeganie prawa: Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie będzie przekazywać, publikować przechowywać, rozpowszechniać, wyświetlać ani prezentować żadnych informacji, oprogramowania, danych, plików ani materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia. Nie będzie też korzystać z Witryny w celu ułatwienia bądź pomagania (w jakikolwiek sposób) innym w naruszeniu przepisów prawnych i rozporządzeń. Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przekazywane, publikowane, przechowywane, rozpowszechniane, pokazywane czy prezentowane z wykorzystaniem Witryny spełniają postanowienia niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

  • Nie można korzystać z Witryny lub usług w celu naruszania rozporządzeń prawa, statutów, zarządzeń lub regulacji, w tym eksportowych, a także prawa własności intelektualnej i prywatności.

 

Strona może umożliwiać tworzenie lub przesyłanie informacji, danych, tekstów, wiadomości oraz innych materiałów („Treści użytkownika”). Nie można umieszczać ani wysyłać Treści użytkownika lub informacji przez niniejszy system, jeśli naruszają one przepisy lub prawa osób trzecich. W przypadkach przechowywania informacji, które są przeznaczone wyłącznie dla użytku przez użytkownika (lub osobę reprezentującą go) i/lub nas nie przyjmujemy żadnej własności ani kontroli nad jakimikolwiek Treściami użytkownika, które zostały przesłane, opublikowane lub wyświetlone w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Użytkownik lub licencjodawca strony trzeciej, stosownie do przypadku, zachowuje wszystkie prawa patentowe do znaków towarowych i prawa autorskie do Treści użytkownika przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w Witrynie, a na użytkowniku spoczywa obowiązek ochrony tych praw. Wprowadzenie, przesłanie bądź umieszczenie w Witrynie Treści użytkownika przeznaczonych do tego, by były dostępne dla ogółu lub osób, którym użytkownik chce je udostępnić, oznacza udzielenie nam ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, komunikowanie i rozpowszechnianie owych Treści użytkownika zgodnie z przeznaczeniem. Licencja zachowuje swoją moc nawet po zaprzestaniu korzystania z Witryny przez użytkownika (na przykład Treści użytkownika opublikowanych na forum). Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub eliminowania wszelkich dostarczonych Treści użytkownika, które uznamy za niewłaściwe bądź nieodpowiednie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawa niezbędne do przyznania nam powyższej licencji na wszystkie Treści użytkownika przesłane do Witryny.

5. Wykorzystanie osobiste: 

Zobowiązujesz się, że będziesz korzystać z aplikacji tylko i wyłącznie do celów osobistych. Nie będziesz korzystać z niej do celów komercyjnych. Nie będziesz korzystać z nich w imieniu lub z korzyśćią dla jakiejkolwiek trzeciej strony. 

6. Zgodnie z prawem: 

Będziesz korzystać z aplikacji jedynie w ramach prawa polskiego. Nie jesteśmy odpowiedzialni w żaden sposób, jeśli korzystając z aplikacji w jakikolwiek sposób złamiesz prawo. 

7. Dodatkowo: 

Oświadczasz, zgadzasz się i gwarantujesz, że nie będziesz wprowadzać treści w aplikacji (w tym poprzez opis w profilu czy teksty na czcie z innymi Użytkownikami), ani inaczej korzystać z aplikacji w sposób, który: 

– narusza prawa własności intelektualnej; 

– narusza jakiekolwiek prawa czy regulacje; 

– jest szkodliwy, mylący, zagrażający, obsceniczny, wulgarny, krzywdzący, poniżający, nietoleranycjny, stanowi mowę nienawiści czy jest w inny sposób kwestionowalny ze względu na dobro społeczne i bezpieczeństwo psycho-fizyczne Użytkowników Aplikacji; 

– narusza bezpieczeńswto Twojego konta w Aplikacji, a przez to zagraża innym Użytkownikom (np. poprzez pozwolenie innej osobie by korzystała z apliakcji jako Ty).

Relacja pomiędzy Pacjentami

Relacja pomiędzy Pacjentami

Aplikacja służy do wzajemnego wspierania się Pacjentów, chorujących somatycznie, chronicznie. Tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń na temat życia z chorobą i w ten sposób ułatwia dzielenie się wsparciem rówieśniczym (tzw. peer-support). Interakcje pomiędzy Użytkownikami odbywają się poprzez czat. W czacie mogą uczestniczyć dwie osoby (1:1). Relacja pomiędzy Użytkownikami ma służyć lepszemu radzeniu sobie w chorobie. 

1. Jak rozmowa z innym Pacjentem może pomóc? 

Rozmowa z innym pacjentem o podobnym doświadczeniu pomaga na wiele sposobów. Dzięki niej prawdopodobnie: 

– poczujesz, że nie jesteś sam/sama w swoich doświadczeniach z chorobą – inni mają podobnie 

– zobaczysz, że jest życie z chorobą i to życie może być dobre i spełnione 

– znajdziesz sposoby na radzenie sobie z chorobą 

– ktoś Cię wysłucha bez oceniania, co może przynieść Ci ulgę 

– łatwiej będzie Ci podjąć mądrą decyzję w kwestiach leczenia 

– uzyskasz wartościowe kontakty, wskazówki co do poszukiwania sposobów leczenia i życia z chorobą na co dzień 

2. Najważniejsze zasady podczas rozmowy na czacie: 

– Nie udzielaj porad medycznych, 

– Nie zachęcaj / namawiaj / sugeruj do porzucenia konwencjonalnych metod leczenia, 

– Nie oceniaj, 

– Jeśli uważasz, że nie możesz pomóc danej osobie, powiedz jej to i skieruj ją do poszukania profesjonalnej pomocy, 

3. Jak wspierać? 

Wspieranie innych w aplikacji odbywa się poprzez: 

– dzielenie się swoim własnym doświadczeniem, mówieniem o swojej perspektywie, 

– zadawanie pytań, które zachęcają drugą osobę do poszukiwania samodzielnych wyjaśnień. 

4. Mentoring pacjentów.

 Jeśli jedna z osób w relacji jest osobą z większym doświadczeniem, może ona naturalnie przyjąć rolę Mentora/Mentorki. Mentoring pacjentów jest to relacja oparta na dobrej woli i uczciwości, w której jedna z osób (mentor) ma większe doświadczenie w danej chorobie i chce się nim dzielić z osobą, która tego doświadczenia jeszcze nie ma (podopieczny). 

Rolą mentora jest wspieranie podopiecznego – emocjonalne (rozmowa, dzielenie się doświadczeniem) lub wsparcie wiedzą. Mentor nie powinien udzielać konkretnych rad (zwłaszcza medycznych), lecz zadać odpowiednie pytania tak, by podopieczmy sam mógł znaleźć właściwie odpowiedzi dla siebie.

Jak chronimy Twoje zdrowie

Jak chronimy Twoje zdrowie

Bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników aplikacji jest dla nas bardzo ważne, chcemy, by wymiana doświadczeń między pacjentami odbywała się na gruncie EBM (evidence based medicine – medycyny opartej na dowodach). 

Aby dbać o to: 

– wymagamy od wszystkich akceptacji regulaminu, który m.in. zabrania udzielania porad medycznych i namawiania do zaprzestania leczenia w ramach medycyny konwencjonalnej. 

– udostępniamy kontakt do zespołu aplikacji, aby każdy mógł zgłosić nam bezpośrednio sytuację naruszenia regulaminu, wymagającą interwencji. 

– edukujemy Użytkowników, m.in.w zakresie krytycznego myślenia. 

Z czasem będziemy wprowadzać jeszcze więcej mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo. 

Zastrzegamy jednak, że aplikacja jest przestrzenią relacji opartych na zaufaniu. Każdy wykorzystuje informacje w niej uzyskane na własną odpowiedzialność. 

Reaguj, jeśli osoba, z którą rozmawiasz: 

– mówi, że ma myśli samobójcze, 

– mówi lub sugeruje, że ma depresję lub zaburzenia lękowe, 

– postanowiła zrezygnować z konwencjonalnej pomocy medycznej i skorzystać z rozwiązań alternatywnych, 

– namawia Cię do rezygnacji z leczenia w ramach medycyny konwencjonalnej, 

– nakłania Cię do skorzystania z niesprawdzonych i potencjalnie groźnych rozwiązań alternatywnych. 

Jak możesz zareagować: 

– poinformuj osobę, która wyraża mysli samobójcze lub wydaje Ci się, że jest w kryzysie psychicznym o mozliwościach poszukiwania dalszej pomocy (źródła publikujemy na stronie pacjencipacjentom.pl), 

– poinformuj osobę, która chce zrezygnować z konwencjonalnej terapii na rzecz metod niesprawdzonych o możliwym niebezpieczeństwie z tym związanym i zasadach sprawdzania informacji (poradniki na ten temat znajdziesz na stronie pacjencipacjentom.pl), 

– poinformuj osobę, ktora namawia Cię lub nakłania do rezygnacji z leczenia lub do skorzystania z potencjalnie niebezpiecznych rozwiązań, że łamie Regulamin Aplikacji, 

– zgłoś naruszenie Regulaminu naszemu zespołowi: zglaszam@ludzieimedycyna.pl.

Łamanie regulaminu

Łamanie regulaminu

W każdym przypadku, gdy Użytkowniczka lub Użytkownik Aplikacji łamie zasady tego Regulaminu, mamy prawo, po rozpatrzeniu zgłoszenia: 

– zawiesić czasowo konto tego Użytkownika, 

– zwrócić się do niej/niego z prośbą o wyjaśnienia, lub: 

– zlikwidować konto tego Użytkownika. 

Każdy Użytkownik i Użytkowniczka Aplikacji ma prawo zgłosić nam naruszenie Regulaminu poprzez innego jej Użytkownika. Należy to zrobić przez wysłanie maila: zglaszam@ludzieimedycyna.pl.

Czy regulamin może się zmienić?

Czy regulamin może się zmienić?

Regulamin Aplikacji może ulec zmianie. O zmianach każdorazowo poinformujemy Cię poprzez aplikację lub przez stronę pacjencipacjentom.pl.